Oleh: Tatik Chusniyati Dalam sebuah hadis, Rasulullah bercerita, ”Di hari kiamat nanti ada orang yang mati syahid diperintahkan oleh Allah untuk masuk

Jabatan adalah amanah dari Allah SWT. Khalid bin Walid adalah salah seorang panglima pasukan Muslim yang terkemuka. Sebelum masuk Islam, dia adalah

Teknologi dapat memberikan kebaikan kepada seorang mukmin Oleh: Wisnu Tanggap Prabowo Ibnu Hazm meletakkan sebuah kaidah untuk mengetahui apakah sesuatu yang kita