Diriwayatkan dari budaknya Ummu Salamah, dia mendengar Ummu Salamah menyampaikan hadis bahwa Rasulullah SAW berdoa seusai shalat Subuh. “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima.” (HR al-Baihaqi dalam kitab Syu’abul Iman, juz II, hlm 284).

Oleh: Tatik Chusniyati Dalam sebuah hadis, Rasulullah bercerita, ”Di hari kiamat nanti ada orang yang mati syahid diperintahkan oleh Allah untuk masuk

Jabatan adalah amanah dari Allah SWT. Khalid bin Walid adalah salah seorang panglima pasukan Muslim yang terkemuka. Sebelum masuk Islam, dia adalah

Teknologi dapat memberikan kebaikan kepada seorang mukmin Oleh: Wisnu Tanggap Prabowo Ibnu Hazm meletakkan sebuah kaidah untuk mengetahui apakah sesuatu yang kita